Member

Pocket
LinkedIn にシェア


As is 2018/4/15, New is new face.

♦ Conductor

 • Tsunanobu Kawamoto

♦ Flute

 • Shiho Kanazawa New
 • Hisako Kusano
 • Terumi Takada
 • Mitsuyo Wakaya

♦ Oboe

 • Ward Anatol
 • Daisei Ikeda
 • Yurie Hattori

♦ Clarinet

 • Maiko Ueno
 • Kazuya Onizawa
 • Tetsuya Ono New
 • Rika Takahashi
 • Naoko Takeda
 • Mitsugi Tashiro
 • Miho Tanaka
 • Chiharu Matsui
 • Rika Yamada

♦ Saxophone

 • Hideki Onuma
 • Kenta Toyonaga
 • Kazumi Nomura
 • Naomi Morita
 • Akiko Yamamura New
 • Yoko Sunaga New

♦ Bassoon

 • Hironori Yasunaga

♦ Horn

 • Koichi Kitamura New
 • Isao Hatayama
 • Takahiro Hirai
 • Misako Watanabe

♦ Trumpet

 • Toshiki Kainuma
 • Yushi Koyama
 • Francois Necaille
 • Akira Hirai

♦ Trombone

 • Satoru Uchiyama
 • Hiroki Nakazawa New
 • Mitsuko Hashiguchi
 • Yuhei Higashi
 • Manami Yonemochi

♦ Euphonium

 • Eri Ishijima
 • Kenichi Endo
 • Akihiro Hokimoto

♦ Tuba

 • Hiroshi Ogoma
 • Satoshi Kato
 • Manabu Kikukawa
 • Teruko Sagiya

♦ Contrabass

 • Yuhki Watanabe

♦ Percussion

 • Ayako Uemura
 • Mitsuaki Sugimoto
 • Atsuna Nojima New
 • Emi Haseki
 • Ayako Maemori
 • Shiori Mikami
Bookmark the permalink.

Comments are closed.